Se bilder fra Minnepinne verksted og konsert påSkullerud: (klikk på album)
Skullerud skole 8. trinn 13.-14. januar 2010
Klasse 8A og B jobbet i to intense dager i Skullerud skoles samlingssal og hadde med
seg et stort utvalg av minne-ting - ikke bare pokaler, kosedyr, familiebilder og suvenirer fra
reiser, men også mer overraskende ting som kinobilletter og busskort. De mange
setningene elevene skrev ned og leste høyt ble tatt opp og gjort om til en tett miks av
stemmer. Både spkelseslyder, hviskeing og solide rytmer var det som fenget på Skullerud.
Isak og Jon Halvor fra Drivhuset sorterte lydene og puttet dem inn i MinneSpillets
dataprogram slik at lydmiksen kunne styres i lufta med en "pinne" - en Wii-kontroller.
Bilder av minne-tingene ble gjort om til video og ble også kontrollert av elevene med
Wii-kontroller nummer to. I tillegg spilte elevene på flere samplere, og andre lydeffekter
sammen med instrumenter som kakefat, bass-streng, plastkanner og trommeskinn.