Musikk- og multimedia-prosjektet Minnepinne tar utgangspunkt i hva vi kan vi huske. Hva ligger lagret av
minner i hjernen - minner om ting, steder, mennesker. Kan vi bruke vår egne minner når vi lager en ny
konsert med musikk, lyder,ord, bilder? Finnes det minner som alle har? Hvordan kan vi ane eller forvente
hva som skjer videre i en konsert - eller hva som skjer videre i fremtiden? Bygger det på minner?

Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnseth utgjør duoen Båndvidda som lager Minnpinne
- et kunst-prosjekt i regi av Drivhuset som nå sendes ut til ungdomsskoler i Oslo som
del av Den kulturelle skolesekken.

På hver skole blir en eller to klasser med på å lage skolens eget
MinneSpill - en
komposisjon i fire satser med live databasert behandling av elevenes eget
minnemateriale. Ord tas opp som lydmateriale. I tillegg brukes gamle familiebilder,
suvenirer og småting, klassebilder, tegninger og skrift. Minnematerialet overføres til et
dataprogram der lyd og bilde styres i luften med håndkontrollere fra spillkonsolllen Wii.
NYSKOLEN
19 + 20/11-09