Se bilder fra Minnepinne verksted og konsert på St. Sunniva: (klikk på album)
St Sunniva skole 8. trinn 20.- 21. januar 2010
Klasse 8A og B jobbet i to intense dager i St. Sunniva skoles samlingssal der maleriene
på veggene forteller litt om en kultur som tar vare på minner i form av historier og
tradisjoner. Denne gangen fikk elevene sette fokus på en nærere fortid og den enkeltes
helt personlige minner, bilder og ting. Særlig mange hadde oppmerksomheten på hvordan
steder og REISER tar en spesiell plass i minnet -
"Gode reiser gir gode minner" ble også
et sitat som kan høres i musikken. Elevene formulerte også andre gullkorn om suvenirer:
"
Tingene representerer et ønske om å vende tilbake."
Isak og Jon Halvor fra Drivhuset sorterte lydene og puttet dem inn i MinneSpillets
dataprogram slik at lydmiksen kunne styres i lufta med en "pinne" - en Wii-kontroller.
Bilder av minne-tingene ble gjort om til video og ble også kontrollert av elevene med
Wii-kontroller nummer to. I tillegg spilte elevene på flere samplere, og andre lydeffekter
sammen med instrumenter som kakefat, bass-streng, plastkanner og trommeskinn.